fisioterapia sabadell

Inici
Serveis
Qui soc
Contacte
Col·laboradors

Avís legal

 1. Identificació de la titular del domini

  En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

  La titular d'aquesta pàgina web és: MIREIA VALLS FARRÉ que pertany al Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb número de col•legiada 5691, el qual es regeix pel seu propi codi deontològic.

 2. Condicions d'ús de la web

  S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest lloc web. L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

  L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

  L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

  1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

   Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se la titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

   1. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
   2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
   3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
   4. La protecció de la joventut i de la infància.
   5. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat.
   6. El respecte a la propietat intel•lectual del publicat.
   7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

  Mireia Valls Farré es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

  En qualsevol cas, la titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

 3. Propietat intel·lectual i industrial

  Mireia Valls Farré és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de la titular.

 4. Responsabilitat

  La titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

  Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

 5. Privacitat
  • Dret d'informació

   Segons el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l'informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal i com vostè ens les cedeixi, a una base de dades anomenada BDGABBL per tal d'atendre la seva sol•licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d'aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu electrònic o postal.

   Els destinataris de la informació són els departaments en què s'organitza la consulta de fisioteràpia i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem les seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint els contractes en vigor.

   Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d'aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

   En tot cas, té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de desembre.

   El responsable de la Base de Dades és Mireia Valls Farré Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l'adreça C/Fra Luis de León 25 2n 3a, 08203 Sabadell o mitjançant l'adreça de correu electrònic info@sommares.com

  • Consentiment de l'usuari

   S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' o 'SUBMIT' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

  • Seguretat

   Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

   El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

  • Ús d'adreces IP, cookies i recollida de dades estadístiques

   Mireia Valls Farré l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.

   Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari.

   L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

  • Enllaços

   Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

   Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. Mireia Valls Farré no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 6. Modificacions de les presents condicions i vigència

  Mireia Valls Farré pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

 7. Legislació aplicable i jurisdicció

  La relació entre Mireia Valls Farré i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.