fisioterapia sabadell

Inici
Currículum
Contacte

Coach de salut física maternal

El procés de la maternitat engloba molts canvis que giren al voltant de la dona, l’home, la parella, la família, la feina, l’economia, l’entorn, etc. I també hi ha, d’una manera molt visual i sentida, un canvi a nivell físic de la dona. La dona es transforma. I que sàvia que és la naturalesa, que ella sola ja ho confecciona tot per a què sigui possible l’esdeveniment màgic de donar vida a una criatura.

No obstant, actualment, en aquesta societat encara existeix una desconnexió corporal, que fa que no hi hagi consciència de la seva funcionalitat, i que facilita el poder de governar de la ment. Es desconeixen els factors físics que afavoreixen la concepció, l’embaràs, el naixement i el post-naixement.

A través del servei de coach, s’estableix un pla de prevenció. Aquest pla reuneix totes les fases de la maternitat:

El pla de prevenció té per objectiu principal mantenir la salut femenina en una situació òptima durant tota l’etapa maternal, que finalitza amb el post-naixement, que pels fisioterapeutes dura entre 8 mesos i un any. D’aquesta manera s’eliminen els factors de riscs que puguin aportar a curt, mig o llarg termini conseqüències desfavorables per a la dona. A més a més, si es segueixen tots els passos, l’acompanyament finalitza en el punt culminant del post-naixement i no cal fer una intervenció a posteriori de tractament.

L’avantatge de treballar conjuntament durant tot el període de la maternitat des d’abans de la concepció, és la creació d’un vincle entre el professional i la parella/dona de confiança, respecte i coneixement intern (entre altres).

És un servei que pot tenir l’inici entre 1 i 2 anys previs a la concepció, ideal per aprendre, memoritzar i automatitzar els hipopressius (veure “cursos” de l’apartat de Gimnàstica Abdominal Hipopressiva).