Què tracta:

Amb l’ajuda de diferents disciplines, es crearà una dinàmica de jocs, estiraments i moviments que afavoriran la connexió dels hemisferis cerebrals, l’activació dels circuits neurals del cos, i per tant, es treballaran els sistemes cognitius, motriu i emocional.

El conjunt de les tècniques utilitzades reforçaran la base de l’equilibri, la coordinació, l’atenció, la concentració, la memòria, la visió, la propiocepció (coneixement del cos), els estats anímics, la respiració... En conclusió, una regulació corporal global de les persones de la tercera edat i una aportació positiva en la seva vida diària i autònoma.

Classes obertes a persones que:

 • Volen mantenir el seu estat fisiològic d’autonomia.
 • Volen millorar algun aspecte anteriorment citat.
 • Presenten un lleu deteriorament neuronal.
 • Presenten lleu alteració corporal que limita el seu dia a dia.

Com:

Són classes grupals d’una hora de durada. Els divendres de 8h a 9h.

És necessari dur roba còmoda, tipus malles, samarretes amples que permetin el moviment lliure del cos, aigua i ganes de gaudir.

Dins de la dinàmica de cada classe es treballaran els aspectes citats anteriorment en diferents jocs. Depenent del grup i ritme de les persones integrants, la dinàmica es repetirà vàries sessions per ajudar a la integració dels conceptes treballats. Un aprenentatge no s’assoleix fins que no se sent a nivell corporal.


Eines:

 • Brain Gym.
 • Chi Kung.
 • Bobath i Perfetti.
 • Moviments rítmics.
 • Integració motriu primordial amb jocs de saquets.
 • Eutonia.
 • Respiració.

El moviment i la respiració són la clau de la connexió corporal i emocional i del seu funcionament.