fisioterapia sabadell

Inici
Currículum
Contacte

Kinesiologia

La kinesiologia Touch for Health és un valuós sistema per trobar els desequilibris d’energia del nostre cos i de la nostra persona en tot el conjunt i utilitza tècniques de correcció per a retornar la salut òptima en tots els nivells. La seva acció es produeix en la relació òrgan-múscul-meridià.

Es basa en l’art de testar. Es testen diversos músculs, els quals informen com és el pas d’energia per aquest circuit òrgan-múscul-meridià. Per saber com es troba el circuit energètic i corregir-lo, la persona ha de formular un objectiu (què és el què vol), que serà el treball de la sessió. L’objectiu pot estar relacionat amb un símptoma emocional o físic.

Cal deixar clar, que la kinesiologia no substitueix a la medicina, per tant, no és un sistema que s’utilitzi per a diagnosticar.


Objectius:

Qualsevol persona pot treballar amb la kinesiologia. Abasta un camp molt ampli a l’hora d’obtenir resultats. En trets generals, podem dir que els grans objectius serien els següents:

És una teràpia útil en dones embarassades, ja que ajuda a gestionar les emocions i afavoreix el desenvolupament de l’embaràs i del naixement.

A més a més, pot ser un complement potent de la teràpia física (tractaments de fisioteràpia), perquè pot desblocar qüestions emocionals que alenteixen o obstaculitzen els resultats de millora física.