Què tracta?

És una teràpia de prevenció, o d’ajuda si és necessari.

Al moment del naixement del bebè, el seu cap, gràcies a la seva plasticitat, s’adapta, i els ossos del crani es superposen per afavorir l’encaixament i pugui passar fàcilment.

La teràpia craniosacral és una tècnica manual molt suau i respectuosa que s’ocupa de mantenir o alliberar el moviment respiratori primari del crani i del sacre, i de mantenir la mobilitat de tot el tub dural (situat dins la columna).

D’aquesta manera, les funcions digestives, del son, cardíaques, del to corporal, d’evacuació de femtes, emocionals, etc resten equilibrades.


Com?

L’enfocament principal és des de la prevenció. Ja de per si, els ossos del crani s’han mogut per travessar les portes del canal de la vida de la mare. Per tant, per què no donar una ajuda a la reposició i a la mobilitat d’aquests ossos després de néixer?

El crani és la cúpula òssia encarregada de protegir el cervell del nadó (i de les persones en general). El cervell s’ocupa de múltiples funcions, i a més a més, conté dues estructures importants en el funcionament global del cos (la hipòfisi i l’hipotàlem, centres reguladors). D’altra banda, és la seu de l’origen de 12 parells de nervis cranials, alguns dels quals, segueixen el seu trajecte fora del crani, inclús un, el nervi vague, arriba a nivell abdominal i pelvià (ramificat).

Afavorir que el crani pugui tenir els seus micro moviments lliures serà objecte d’una bona nutrició local i a distància. El moviment confereix vida, flexibilitat i elasticitat. El moviment permet que tot pugui està hidratat, vascularitzat, que els impulsos nerviosos arribin al seu destí, que el sistema hormonal i immunològic siguin dinàmics i eficaços. En resum, capacita a l’organisme per sentir-se equilibrat i regulat.

Les sessions seran curtes i adaptades a cada criatura. La primera sessió serà la més llarga en durada perquè és la creació de la història personal.

No hi ha un protocol de sessions. Tot es programa i es pacta amb cada persona responsable de la criatura, i en funció també, del cas de cadascú.


Ideal per:

  • Equilibrar el son.
  • Regular la temperatura corporal del bebè.
  • Alliberar la mobilitat òssia.
  • Connectar el moviment primari del sacre amb el del crani.
  • Afavorir les digestions.
  • Regular els ritmes corporals.
  • Disminuir la irritabilitat.
  • Regular l’equilibri hormonal.
  • Millorar el sistema vascular i nerviós.
  • Millorar la integració dels reflexes primaris.